Som prekladateľka
s vášňou pre jazyky

  • Univerzita Komenského v Bratislave Bakalársky a magisterský titul v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra
  • Členka Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov 
  • Členka Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej literatúry 
  • Absolventka transkreačného workshopu Mundef academy
  • Absolventka workshopu Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej literatúry – medicínske preklady z/do nemeckého jazyka

Univerzita Komenského v Bratislave Bakalársky a magisterský titul v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo – anglický jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra

Členka Slovenskej asociácii prekladateľov a tlmočníkov 

Členka Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej literatúry 

Absolventka transkreačného workshopu Mundef academy

Absolventka workshopu Slovenskej spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry – medicínske preklady z/do nemeckého jazyka

Ako pracujem?

Špecializujem sa na texty:

Bežné
Webové stránky
Móda a estetický priemysel
Marketingové
Ekonomické
Právne
Obchodné
Z cestovného ruchu
Nevyžadujúce úradné overenie

Bežné

Webové stránky

Móda a estetický priemysel

Marketingové

Ekonomické

Právne

Obchodné

Z cestovného ruchu

Nevyžadujúce úradné overenie

Spolupracujem s jednotlivcami, firmami aj agentúrami

Mám široké portfólio klientov, ktorým pomáham s ich prekladateľskými potrebami. Ku každému klientovi pristupujem individuálne, snažím sa získať čo najviac informácii o jeho preferenciách a účele prekladu.

Som pripravená na spoluprácu. Kontaktujte ma.

Hľadáte kvalitné prekladateľské služby z/do angličtiny, nemčiny a slovenčiny?

© Copyright 2023 krásnô studio s.r.o.

© Copyright 2023 krásnô studio s.r.o.